Shadow

Etiket: endülüs

ENDÜLÜS’ÜN İZİNDE DOĞU VE BATI

ENDÜLÜS’ÜN İZİNDE DOĞU VE BATI

Medeniyet
Endülüs; İspanyolca’da Andalucia olarak bilinen bu tarihi bölge; Doğu ve Batı medeniyetlerinde derin izler bırakmıştır. Bugün Endülüs’ü anlamak ve terekelerinin işaret ettiği yöne bakabilmek; bir medeniyetin ilerleyeceği seviyeyi belirleyebilecek mahiyettedir.       (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Daha net ifade etmek gerekirse Endülüs; İspanya topraklarındaki İslâm hakimiyetidir. Bu egemenlik ve hükmediş, pek çok medeniyetin yer işgali nispetini geçmeyen hükümranlık öykülerine benzemez. Endülüs Devleti, saltanatın, sanat ve bilimle desteklendiği en yüce örneklerden birini yansıtır ki; bu, tamamen İslamî geleneğin ve İslam’ın bahşettiği bilim yumağının ilk ve en güçlü şekilde toplumsal aksedişi olarak nitelendirilebilir.   End...