Shadow

Etiket: ağlama duvarı

AĞLAMA DUVARI

AĞLAMA DUVARI

Musevilik Tarihi
Tekrar tekrar yıkıldı, inşa edildi. Bazı zamanlar ise Hristiyanlığın bazı zamanlarda da İslamiyet’in hakimiyetine girdi.   Yahudiler içinse 2000 yıllık bir rüyaydı onu da 1967 yılında gerçekleştirdiklerine inanıyorlar. Bugüne uzanan kısmı ise Filistin İsrail sorunu oldu çünkü Yahudiler mabedin geriye kalanını inşaa etmek istiyor ve bunun için de Mescidi Aksa'ya gözlerini dikmiş bekliyorlar. Bütün olayların başlangıcına gidip ufak belirtmelerle başlayalım. Yahudilik, tek ilah inancına sahip olan üç dinden birisi. Tabii tahrif edildiğini unutmamak lazım. Anlatılanlar şu anda varolan Yahudi dini üzerinden anlatılmakta. Dinde; gelenekler ve tarihi şuur büyük önem taşıyor. Milli devlet yerine dini devlet anlayışıyla hareket edilmekte. Bütün her şey Hz. İbrahim’in...