Perşembe, Aralık 3Tarihin Piri
Shadow

İskoçya’da İnsan Bedenini Andıran Taşlar Keşfedildi

İskoçya’nın Orkney takımadalarından biri olan Finstown’da elektrik trafosu olarak kullanılmak istenen alanda insan bedenini andıran taşlar keşfedildi. Keşfedilen yaklaşık 50 santimetre boyundaki insan bedenini andıran tuhaf taşların, demir halatları birbirine eklemek ya da binanın çatısını emniyete almak için kullanılmış olma ihtimalleri üzerinde duruluyor.Adanın Finstown olarak bilinen yerleşim bölgesinde keşfedilen oyma taşlar büyük gövdeli, uzun boyunlu ve başlı bir insan figürlerine benziyor. Yaklaşık 50 cm uzunluğundaki taşlar, üç sanduka mezar, iki ocak ve kırılmış taşlarla doldurulmuş kısmi bir delikten oluşan bir yapının içinde bulundu.

Finstown taşları olarak adlandırılan taşların hangi sebeple kullanıldığı bilinmemekle birlikte taşların M.Ö 2000 yıllarında Geç Neolitik veya Erken Tunç  dönemine ait olabileceği düşünülüyor.

Arkeologların elektrik trafo merkezi için belirlenmiş alanı incelerken bulduğu önce ocaklardan birinin içinde Finstown Fella (Finstown Adamı) olarak adlandırılan tek taş bulundu. Daha sonra aynı ocağın içindeki diğer sekiz taş figürünü ortaya çıkardılar.

Yapının amacının ne olduğu belli değil, ancak taş figürler, ocaklardan birinin dahil olduğu yapıya konulduğu için önemli bir işlev gördükleri tahmin ediliyor.
MÖ 2000 yılına tarihlenmesi uygun olarak kabul edilen taş figürlerinin kasıtlı olarak insanlara benzemesi için yapılıp yapılmadığı ya da başka bir amaç için bu şekilde şekillendirilip şekillendirilmediği de kesinlik kazanamamış bir konu. Taşlar, sivri uçlu bir aletle yontma işlemini içeren ve gagalama adı verilen bir teknik kullanılarak, bir baş, omuz ve beden biçiminde oyulmuş durumda.

Taş figürlerden bazıları insan vücuduna çok benziyor, bazıları ise düz ve ağırlık olarak kullanılan dikili taşlara benziyor. Bu ağırlıklar, binanın çatısını tutmaya yardımcı olan sabitlenmiş halatlara da tutturulmuş olabilir.

Ekip ayrıca insanların 4.000 yıl önce araziyi işlediğine dair izler keşfetti. Yakındaki bir kazı alanında, muhtemelen tarih öncesi pulluklar tarafından yapılmış uzun çapraz çizgiler bulundu.

 

Haber Sahibi ve Kaynak

Dış Haber