Shadow

Devletler Tarihi

1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ

1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ

Devletler Tarihi, DÜNYA TARİHİ, Siyasi Tarih
“Her devrimin temel sorunu, iktidar sorunudur. Bu sorun aydınlatılmadıkça devriminde kendi rolünü bilinçli bir biçimde oynamak ve hele devrimi yönetmek söz konusu bile olamaz” LENİN   Ekim Devrimi, Sovyet Devrimi, Şubat Devrimi diye bilinen Bolşevik Devrimi; Fransız İhtilalinden sonra dünya tarihinin en önemli ihtilali olarak gösterilmektedir. Ekonomik eşitliği, toplumu ve kolektif mülkiyeti öne çıkaran Marksist dünya görüşünü getiren bir ihtilaldir. Öncülüğünü Lenin, Zinovyev ve Kamenev yapmıştır.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 19. yüzyıldan itibaren çöküşü başlayan Rusya İmparatorluğu ihtilalci örgütlerin propagandası ile çalkalanmaktadır. Avrupa’dan Rusya’ya doğru yayılan Sosyalist düşünceler kısa zamanda Çarlıktan nefret ed...
BALKANLARDA 3 AYLIK BİR DEVLET

BALKANLARDA 3 AYLIK BİR DEVLET

Devletler Tarihi
XVIII. yüzyıldan başlayarak XX. yüzyılın ortalarına kadar, eskiden Devlet-i Aliyye topraklarına dahil olan Balkanlar ve Orta Doğu’da ardı ardına birçok ulus devlet kurulmuştur.     Osmanlı bünyesinden ayrılan birçok etnik ve dini grup kendi kaderlerini belirlemek amacıyla bağımsız devletlerini birer birer kurma eğilimine girdiler. Özellikle Balkanlarda günümüzde de varlığını sürdürmekte olan birçok devletin kuruluş tarihi XVIII. yüzyıla kadar uzanır. Tarihinin çoğunu savaşlar, farklı toplulukların akınları altında sürdüren Balkanlar, 1800lerden itibaren de oldukça yıkıcı olan uluslararası siyasi ortamın tam göbeğinde birçok savaşa ve karışıklıklara sahne olmuştur. 1912-1913 Balkan Savaşları da bunlardan yalnızca bir tanesidir. Hem Devlet-i Aliyye hem de Balka...
İLK TÜRK DENİZCİSİ ÇAKA BEY

İLK TÜRK DENİZCİSİ ÇAKA BEY

Devletler Tarihi, Siyasi, TÜRK TARİHİ
Savaştı, esir düştü, düşman sarayında yükseldi ve bağımsız beylik-devlet kurdu. Çağa Bey veya Çakan Bey olarak da bilinmektedir. Doğumu kesin olarak bilinmemekle beraber ölümü II.Kılıçarslan’ın davet ettiği ziyaret sırasında II. Kılıçarslan tarafından 1093 yılında gerçekleşti.     1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Selçukluların anadoluya yayılmasıyla beraber İzmir dolaylarına yerleşen Çaka Bey, burada bağımsız bir devlet ve donanma kurmuştur. Bu donanmadan dolayı Türk tarihinin ilk denizcisi-amirali-kaptanı deryası olarak kabul edilmektedir. Çaka Bey ile ilgili ilk bilgilere, Doğu Roma İmparatoru I. Alexios ve kızının yazdığı bir eserden ulaşılır. Bunun nedeni Batı Anadolu’nun fethi sırasında Doğu Roma’ya yapılan akınlarda Doğu Roma’ya esir düşmesindend...