Shadow

Musevilik Tarihi

AĞLAMA DUVARI

AĞLAMA DUVARI

Musevilik Tarihi
Tekrar tekrar yıkıldı, inşa edildi. Bazı zamanlar ise Hristiyanlığın bazı zamanlarda da İslamiyet’in hakimiyetine girdi.   Yahudiler içinse 2000 yıllık bir rüyaydı onu da 1967 yılında gerçekleştirdiklerine inanıyorlar. Bugüne uzanan kısmı ise Filistin İsrail sorunu oldu çünkü Yahudiler mabedin geriye kalanını inşaa etmek istiyor ve bunun için de Mescidi Aksa'ya gözlerini dikmiş bekliyorlar. Bütün olayların başlangıcına gidip ufak belirtmelerle başlayalım. Yahudilik, tek ilah inancına sahip olan üç dinden birisi. Tabii tahrif edildiğini unutmamak lazım. Anlatılanlar şu anda varolan Yahudi dini üzerinden anlatılmakta. Dinde; gelenekler ve tarihi şuur büyük önem taşıyor. Milli devlet yerine dini devlet anlayışıyla hareket edilmekte. Bütün her şey Hz. İbrahim’in...
HZ. DAVUD VE CALUT

HZ. DAVUD VE CALUT

DİNLER TARİHİ, İslam Tarihi, Musevilik Tarihi
Yaşanan hadiseye geçmeden önce, kişileri tanımakta yarar var. Hz. Davud, babası peygamber Yesse’nin (Tevat’ta Samuel’in) sekiz çocuğundan sonuncusu, dönemin İsrail Kralı olan Talût’un ise (Tevrat’ta Saul’un) silahşörlerinden biriydi. Yirmili yaşlarında, daha öncesinde çoban olan ve soylu bir aileden gelmeyen birisiydi. Calut ise, (Tevrat’ta Golyat) Fillistinliler içinde nam salmış bir savaşçıydı. Anormal boyutlarda, yaklaşık üç metre olduğu rivayet edilen ve gençliğinden beri savaşçılık alanında kendini gösteren-göstermiş birisiydi.     Yaşanan odur ki, İsrailoğullarıyla Filistinliler arasında bir savaş meydanında Calut, kendisiyle kırk gün boyunca dövüşebilecek bir İsrailli’yi savaş meydanına çağırır fakat hiç bir İsrailli kendisinin dev cüssesinden ötürü bu davete...