Çarşamba, Nisan 21Tarihin Piri
Shadow

AYİOS POLİEUKTOS KİLİSESİ KALINTILARI

Ayios Polieuktos Kilisesi’ni, Anikius Olybrius’un kızı Anikia Luliana 524 – 527 yıllarında yaptırmıştır. Kilisenin bugün sadece temel kalıntıları görülebilmektedir ve 1964 – 1965 yılı kazılarında ortaya çıkarılmıştır.

 

 

İmparator Justinanos’un iki büyük yapısı Sergios Bakkhos ve Ayasofya Kiliseleri’nden hemen önce inşa edilen Polieuktos, bu yapıların öncülü olarak dönemin mimari gelişiminin de bir göstergesidir.

 

 

 

 

Alt yapı planından anlaşıldığı üzere ibadethane, kubbeli bazilika olarak inşa edilmiştir. Kurtarma kazıları esnasında ortaya çıkarılan eserlerden şu anlaşılmaktadır ki; yapıda daha önceleri bulunan bir çok parçanın 13. yüzyılda Haçlı işgali sırasında Polieuktos Kilisesi’nden Venedik’teki San Marco’ya kaçırıldığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

 

 

XII. yüzyıla kadar kullanıldığı anlaşılan bu kilise, Latin istilası sırasında büyük tahrip görmüş olup, bir çok parçası İtalya’ya götürülmüştür. Sütun başlıkları ve payeleri Venedik’te ki San Marco Kilisesi’nin inşaatında kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

Plan şeması kapalı Yunan Haçı tipindedir. Orta mekanın üzerinin kubbe ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Apsisin içinde sintronon basamakları mevcuttur. Kazılarda çıkan parçalardan bu kilisenin bezemeleri, geç Roma sanatının en önemli örneklerinden olan sütun başlıkları ve mimari görkemiyle ünlüdür. Kalıntılar 1960’larda yeraltı geçidi yapılırken ortaya çıkarılmıştır.

 

 

   Kaynak ve Yazı Sahibi

Pir Tarih

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi