Shadow

Yazar: Rengin Yavuz

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ

İslamiyet Sonrası Türk Tarihi, Siyasi
Beyliğin Siyasi Hayatı Candar: “hassa askeri, kılıçlı asker ve idam hükümlerini infaz eden kimse” anlamlarına gelmektedir. Büyük Selçuklu Devleti’nde Candarlar, Selçuklu hükümdarlarının hassa askeri olup, sarayın muhafazasından sorumluydular.     XIV. yy. başlarında Pafloganya’da yani Kastamonu ve Sinop’da kurulmuş olan beyliğe adını veren Şemseddin Yaman Candar, Anadolu Selçukları ümerasındandır. Osmanlı tarihinde bu Beyliğe İsfendiyaroğulları Beyliği de denilirdi. Candaroğulları, devamlılık ve Osmanlılarla son derece sıkı münasebetleri bakımından (1291-1461 yılları arasında 170 yıl süreli) mühim bir beylik kurmuşlardır. Karamanoğullarından sonra, Dulkadiroğullarıyla beraber en uzun süreli Türkmen beyliği Candaroğullarıdır. Kuruluş sürecine baktığımızda, Anadolu Se...
1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ

1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ

Devletler Tarihi, DÜNYA TARİHİ, Siyasi Tarih
“Her devrimin temel sorunu, iktidar sorunudur. Bu sorun aydınlatılmadıkça devriminde kendi rolünü bilinçli bir biçimde oynamak ve hele devrimi yönetmek söz konusu bile olamaz” LENİN   Ekim Devrimi, Sovyet Devrimi, Şubat Devrimi diye bilinen Bolşevik Devrimi; Fransız İhtilalinden sonra dünya tarihinin en önemli ihtilali olarak gösterilmektedir. Ekonomik eşitliği, toplumu ve kolektif mülkiyeti öne çıkaran Marksist dünya görüşünü getiren bir ihtilaldir. Öncülüğünü Lenin, Zinovyev ve Kamenev yapmıştır.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 19. yüzyıldan itibaren çöküşü başlayan Rusya İmparatorluğu ihtilalci örgütlerin propagandası ile çalkalanmaktadır. Avrupa’dan Rusya’ya doğru yayılan Sosyalist düşünceler kısa zamanda Çarlıktan nefret ed...
HİTİT KADINI

HİTİT KADINI

ARKEOLOJİ, Kültür, KÜLTÜR - SANAT, Medeniyet
Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu’nun tüm kültürlerinde, kadının güçlü imgesi, yaratıcılığı ve üretkenliği daima ön planda olmuştur. Bu durum kendi çağında önemli bir devlet olan Hititlerde de aynı seyirdedir. Kadın, tanrıça, kraliçe, eş ve ana kimliklerini tek bünyede barındırabilmiş; söz konusu kimliklerle tarihte izler bırakmıştır.     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Toplumsal eşitsizliklerin en önemlilerinden birisi kadın ile erkek arasında cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizliktir. Bunların nedenlerini ise tarihin derinliklerinde aramak gerekmektedir. Uygarlığın gelişiminde kadınların da katkısının olduğu gerçeğinden hareketle daha iyi ve yaşanabilir bir toplumsal dünyanın kuruluşunda geçmişte kadının ne şekilde...